Antwoorden op Kamervragen over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van VWS

Op 11 juni 2015 heeft de Algemene Rekenkamer schriftelijke Kamervragen beantwoord over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van VWS