Aanvullende antwoorden voor Kamer op Verantwoordingsonderzoek

De Algemene Rekenkamer reageert met een aantal sets met antwoorden op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het Verantwoordingsonderzoek 2014. Deze antwoorden zijn op 5 juni j.l. naar de Tweede Kamer gestuurd.