Video van collegeleden Vendrik en Visser met een toelichting op het onderzoek naar de Belastingdienst en naar decentralisaties

Uit het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het oplossen van knelpunten in de uitvoering van beleid extra tijd en aandacht vraag van het kabinet Rutte/Asscher.

De belastingdienst kan veranderingen in de fiscale regels nauwelijks aan door verouderde ICT. Ook de decentralisatie van de Jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de arbeidsparticipatie vergt tijd een aandacht van het kabinet.  Collegeleden Kees Vendrik en Arno Visser geven een toelichting op beide onderwerpen.