Pleidooi voor één beoordelingsmoment decentralisatie en tijdelijke Transitie Autoriteit

Rechtmatigheid Rijk in 2013 van hoog niveau, controleterrein parlement versmalt

De uitgaven en inkomsten van de rijksoverheid zijn in 2013 rechtmatig verantwoord. Het aantal fouten en onzekerheden blijft ruimschoots binnen de marge en dus keurt de Algemene Rekenkamer de Rijksrekening 2013 goed. De Algemene Rekenkamer heeft niet kunnen vaststellen dat het kabinet op dit moment gemeenten al voldoende zekerheid kan bieden over een haalbare en verantwoorde decentralisatie voor de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie per 2015. Daarom pleit de Algemene Rekenkamer voor één integraal beoordelingsmoment komend najaar om vast te kunnen stellen of aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Daarbij is ook het instellen van een tijdelijke onafhankelijke transitie autoriteit wenselijk.
De Algemene Rekenkamer wijst op een trend die er toe leidt dat de rijksbegroting een steeds beperkter deel van alle publieke uitgaven afdekt, onder meer omdat de grootste groei zich voordoet in de via premies gefinancierde sectoren zorg en sociale zekerheid. Dat op zich versmalt het budgetrecht van de Tweede Kamer al. Die ontwikkeling krijgt een extra impuls door de overheveling van ruim € 8 miljard aan de gemeenten in het kader van de decentralisaties.