Focusonderwerpen in verantwoordingsonderzoek

In een brief aan de Tweede Kamer van 11 februari 2014 geeft de Algemene Rekenkamer aan hoe in het verantwoordingsonderzoek dat op de derde woensdag van mei gepubliceerd zal worden (Verantwoordingsdag) aandacht wordt besteed aan de zogenoemde focusonderwerpen.

De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd bij de verantwoording over 2013 extra aandacht te besteden aan de onderwerpen decentralisaties en fraudebestrijding. Ook de Algemene Rekenkamer is gevraagd hier rekening mee te houden. In de brief wordt geschetst hoe dat zal gebeuren.