Saskia J. Stuiveling presenteert rapporten bij de jaarverslagen in Tweede Kamer

Ter gelegenheid van Verantwoordingsdag 2013 heeft Saskia J. Stuiveling de leden van de Tweede Kamer toegesproken.

Na de aanbieding door minister Dijsselbloem (Financiƫn) van de jaarverslagen van de ministeries en het Rijk gaf zij een toelichting op de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen en het rapport Staat van de rijksverantwoording 2012.