Duidelijkheid over effecten van ombuigingen en hervormingen gewenst

Algemene Rekenkamer roept op tot verantwoord hervormen, rechtmatigheid op orde.

Juist nu de internationale financiële crisis en schuldencrisis Nederland in de greep houden, is het belang van informatie over de gevolgen van de ingrijpende maatregelen groot. Burgers en bedrijven moeten weten wat voor hen het effect is van bezuinigingsmaatregelen en lastenverzwaringen. Daarvoor is het noodzakelijk dat het kabinet bij ombuigingen en hervormingen helder aangeeft wat wel en niet (meer) tot het takenpakket van de rijksoverheid behoort. De Algemene Rekenkamer roept op tot verantwoord bezuinigen en hervormen. Dat schrijft zij in het rapport Staat van de rijksverantwoording  dat op 16 mei 2012 verschijnt.