Documenten - Verantwoordingsonderzoek

510 publicaties over Verantwoordingsonderzoek

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Rapport bij het Jaarverslag 2011 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onzekerheid over €1,4 miljard aan uitkeringen voor gemeenten en provincies De rijksoverheid is er in 2011 niet in geslaagd ...

Persbericht | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2001 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Veel fouten vastgesteld bij de beoordeling en verwerking van subsidieaanvragen De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die ...

Persbericht | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 Ministerie van Financiën, Nationale Schuld

Verbeteringen bij Belastingdienst; beveiliging informatiesystemen nog niet op orde Het Ministerie van Financiën geeft in het ...

Persbericht | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 Ministerie van Defensie

Centrale regie op verbetering van de bedrijfsvoering nodig Het Ministerie van Defensie reorganiseert en bezuinigt. Dit is een ...

Persbericht | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Waddenfonds

Minister vermeldt niet alle relevante informatie over o.a. Waddenfondsprojecten De samenvoeging van de Ministeries van Verkeer en ...

Persbericht | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 Ministerie van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Verantwoording over Fonds Economische Structuurversterking blijft achterwege De Algemene Rekenkamer is kritisch over de ...

Persbericht | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inzicht in de effectiviteit van re-integratieprogramma’s ontbreekt De Algemene Rekenkamer plaatst vraagtekens bij de ...

Persbericht | 16-05-2012

Reactie minister van Defensie betreffende Verantwoordingsonderzoek 2016 Defensie

Brief | 20-05-0017

Reactie minister van BZK betreffende Verantwoordingsonderzoek 2016 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief | 18-05-0017

Reactie minister van Financiën betreffende Staat van de rijksverantwoording 2016

Brief | 17-05-0017