Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 Ministerie van Algemene Zaken

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Algemene Zaken.

Onze conclusies

Het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) is een klein ministerie, dat soms risico’s loopt. Bijvoorbeeld als informatie niet goed beveiligd is. Het ministerie is bezig met het beter beveiligen van informatie, maar is daar nog niet mee klaar. Het IT-beheer van het ministerie is op onderdelen niet op orde. Wij vragen aan de minister van Algemene Zaken om hier aandacht aan te geven.

Verbeteringen nodig in het IT-beheer 

Het IT-beheer van het ministerie van Algemene Zaken merken wij aan als aandachtspunt. Wij zien op onderdelen van het IT-beheer dat het niet goed loopt. Het risico hiervan is dat er (onbewust) foutieve handelingen uitgevoerd kunnen worden en er misbruik kan plaatsvinden. Wij merken dit al enkele jaren op en constateren dat onze aanbevelingen uit het verantwoordingsonderzoek 2020 niet zijn opgevolgd. Wij bevelen de minister van Algemene Zaken aan om de bevoegdheden van systeembeheerders in de systemen aan te passen en de autorisatie te verbeteren.

Programmabeheersing AZ Next verloopt goed

Het Ministerie van Algemene Zaken is in 2019 gestart met het IT programma AZ Next. Het programma heeft als doel om de digitale dienstverlening te verbeteren, de omgeving toekomstbestendig te maken en een modulaire opbouw van de ICT-infrastructuur te bewerkstelligen. In het verantwoordingsonderzoek 2020 bevalen wij de minister van Algemene Zaken aan om in 2021 prioriteit te geven aan de uitvoering van het programma AZ Next. 
Wij zien dat deze aanbeveling in 2021 is opgevolgd. De minister van Algemene Zaken heeft ervoor gezorgd dat er voldoende capaciteit is voor de uitvoering van het programma en dat het programma de aandacht krijgt die het verdient. Daarnaast is de programmaorganisatie versterkt, is er een realistische planning gemaakt en is de financiële beheersing onder controle. Er blijven altijd risico’s bestaan in de uitvoering van een IT programma, het ministerie is zich hier van bewust.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2021 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

Financieel oordeel AZ

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie 
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer