Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Provinciefonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 van het Provinciefonds.

Onze conclusies

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Financiën leggen in hun jaarverslag over het provinciefonds verantwoording af over de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de bekostiging van maatregelen, voorzieningen en onderzoeken met betrekking tot het provinciefonds.

Onze oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het jaarverslag van het provinciefonds zijn positief, met uitzondering van fouten in de rechtmatigheid van decentralisatie-uitkeringen.

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken we de conclusies verder uit:

  • Oordeel over financiële verantwoordingsinformatie (hoofdstuk 3);
  • Oordeel over de totstandkoming van de bedrijfsvoeringsinformatie (hoofdstuk 4);
  • Oordeel over de totstandkoming van de beleidsinformatie (hoofdstuk 5);
  • Reactie minister (hoofdstuk 6).