Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Algemene Zaken

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2016 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Algemene Zaken.

Onze conclusies

Informatiebeveiliging en inkoopbeheer verbeterd

Het Ministerie van Algemene Zaken heeft in 2016 de informatiebeveiliging en het inkoop­beheer verbeterd. Omdat bij dit ministerie – gelet op de rol van de minister-president – veel vertrouwelijke documenten samenkomen, vraagt informatiebeveiliging voortdurende alertheid.

Verder in het rapport

In het rapport werken wij bovenstaande conclusies verder uit:

  • Financiële informatie: hierin geven wij ons oordeel over de financiële informatie in het Jaarverslag 2016 van het Ministerie van Algemene Zaken. Wij hebben vastgesteld dat de weergegeven informatie rechtmatig is en deugdelijk is weergegeven.
  • Bedrijfsvoering: hierin geven wij ons oordeel over het inkoopbeheer en de informatiebeveiliging van het Ministerie van Algemene Zaken. Wij hebben geen onvolkomenheden geconstateerd. De twee aandachtspunten zijn opgelost.
  • Beleidsresultaten: Hierin geven wij ons oordeel over de totstandkoming van de informatie die in het Jaarverslag 2016 van het Ministerie van Algemene Zaken is opgenomen over het gevoerde beleid.
  • Reactie van de minister: hierin geven wij de reactie weer die wij op 24 april 2017 ontvingen van de minister-president.