Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij Koninkrijksrelaties

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2015 van Koninkrijksrelaties.

Onze conclusies

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in 2015 acties ondernomen voor de verbetering van de coördinatie van het rijksbeleid op de BES-eilanden. Zo heeft de minister van BZK een evaluatie voor de periode 2010-2015 laten uitvoeren naar de staatkundige en bestuurlijke structuur van de BES-eilanden door de commissie Spies.

Uit de evaluatie blijkt dat er positieve beleidsresultaten zijn behaald, bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs. Op bepaalde gebieden blijken de maatschappelijke effecten echter nog niet voldoende zichtbaar te zijn. Zo is de armoedeproblematiek niet voldoende aangepakt en zijn er achterstanden in het onderhoud van de fysieke infrastructuur.
Het is van belang dat de minister van BZK nagaat welke factoren ervoor zorgen dat gewenste maatschappelijke effecten kunnen worden bereikt en op basis hiervan bepaalt welke nadere aanpassingen nodig zijn voor het rijksbeleid. 

In het rapport komt verder het volgende aan bod:

  • Beleidsresultaten: hier vindt u conclusies over de ontwikkelingen in de bestuurlijke en financiële verhoudingen en over de totstandkoming van de beleidsinformatie.
  • Bedrijfsvoering: hier vindt u drie aandachtspunten en ons oordeel over de totstandkoming van de bedrijfsvoeringsinformatie.
  • Financiële informatie: wij zijn van oordeel dat de financiële informatie rechtmatig en getrouw is.

Reactie van de minister en nawoord Algemene Rekenkamer.