Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Provinciefonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2015 van het Provinciefonds.

Onze conclusies

Het Provinciefonds is op orde

Het Rijk keert via het Provinciefonds geld uit aan de provincies om hun taken uit te voeren. In 2015 ging het om € 1.114,5 miljoen. Onze oordelen over de beleidsinformatie, bedrijfsvoeringsinformatie en financiële informatie in het jaarverslag van het Provinciefonds 2015 zijn positief.

In het rapport werken wij bovenstaande oordelen verder uit.  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 25 april 2016 gereageerd op ons conceptrapport.