Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Gemeentefonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2015 van het Gemeentefonds.

Onze conclusies

Het Gemeentefonds is op orde

Het Rijk keert via het Gemeentefonds geld uit aan de gemeenten om hun taken uit te voeren. In 2015 ging het om € 27.267,2 miljoen. Onze oordelen over de beleidsinformatie, bedrijfsvoeringsinformatie en financiële informatie in het jaarverslag van het Gemeentefonds 2015 zijn positief.

In het rapport werken wij bovenstaande oordelen verder uit. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 25 april 2016 gereageerd op ons conceptrapport.