Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van SZW

Verantwoording tijdig regelen bij decentralisatie budget Participatiewet

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de bedrijfsvoering op orde. De Algemene Rekenkamer trof in 2012 een stabiele bedrijfsvoering aan die goed functioneert. Wel verdient de informatievoorziening over de komende decentralisatie-operaties tijdig aandacht. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het Rapport bij het Jaarverslag (RJv) SZW dat op 15 mei 2013 wordt gepubliceerd.

Onduidelijkheid over € 1,1 miljard aan specifieke uitkeringen

De minister van SZW heeft in 2012 onvoldoende gedaan om vast te stellen dat 

€ 1,1 miljard voor het participatiebudget volgens de regels besteed is door gemeenten. Volgens afspraken met de coördinerend minister van BZK had de minister van SZW aanvullend informatie moeten verzamelen om duidelijkheid te verkrijgen over de besteding van dit geld. Dit is niet gebeurd. Vorig jaar zijn al onzekerheden uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar boven gekomen.  

Reactie en nawoord

De minister van SZW heeft gereageerd op het rapport. Hij is verheugd over de conclusie dat de bedrijfsvoering op orde is en geeft aan zich in het kader van de Participatiewet te beraden op een passend financierings- en informatiearrangement.  Hij vertrouwt daarnaast op acties die de minister van BZK als systeemverantwoordelijke in gang zet om de controle op de besteding van specifieke uitkeringen te verbeteren. De Algemene Rekenkamer benadrukt in haar nawoord dat de informatievoorziening over de besteding van SZW-gelden een verantwoordelijkheid van de minister van SZW is.

Over het ministerie

Het Ministerie van SZW besteedde in 2012 € 32 miljard en telt 2.156 FTE. Een groot deel van het geld dat wordt uitgegeven valt binnen het budgettair kader Sociale Zaken en Arbeidsmarkt. Dit kader wordt voor tweederde gevuld met premiegeld. Eventuele tekorten worden aangevuld met belastinggeld.