Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Gemeentefonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 van het Gemeentefonds.