Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het BES-fonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 van het BES-fonds.