Rapport bij het Jaarverslag 2012 van de Staten-Generaal

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 en de bedrijfsvoering van de Staten-Generaal.