Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 van het Ministerie van VWS - Uitgaven + ontvangsten

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelVerantwoord bedrag
1. Volksgezondheid2.979.131
2. Curatieve Zorg3.840.681
3. Langdurige zorg en ondersteuning29.602.669
4. Zorgbreed beleid1.732.283
5. Jeugd116.335
6. Sport en bewegen690.035
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II224.029
8. Tegemoetkoming specifieke kosten9.109.787
9. Algemeen43.473
10. Apparaatsuitgaven597.712
11. Nog onverdeeld0
Totaal48.936.135
Brontabel als csv (420 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Volksgezondheid8.12654.29762.423Ja *
2. Curatieve Zorg6520.07320.139Nee
3. Langdurige zorg en ondersteuning49.4091.19350.601Nee
4. Zorgbreed beleid11820.94221.061Nee
5. Jeugd04.1954.195Nee
6. Sport en bewegen1785.0905.268Nee
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II000Nee
8. Tegemoetkoming specifieke kosten0282.348282.348Nee
9. Algemeen000Nee
10. Apparaatsuitgaven3.60912.33215.940Ja *
11. Nog onverdeeld000Nee
Totaal61.505400.470461.975Nee

* Overschrijding o.b.v. maximale fout.

Brontabel als csv (566 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Volksgezondheid1.96345.28747.250Ja *
2. Curatieve Zorg6520.07320.139Nee
3. Langdurige zorg en ondersteuning991.0941.193Nee
4. Zorgbreed beleid5115.74215.793Nee
5. Jeugd04.1954.195Nee
6. Sport en bewegen05.0905.090Nee
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II000Nee
8. Tegemoetkoming specifieke kosten000Nee
9. Algemeen000Nee
10. Apparaatsuitgaven015.56515.565Ja *
11. Nog onverdeeld000Nee
Totaal2.179107.046109.225Nee

* Overschrijding o.b.v. maximale fout.

Brontabel als csv (541 bytes)