Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 van het Ministerie van VWS - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Begrotingsreserves285.000
Vorderingen buiten begrotingsverband2.289
Schulden buiten begrotingsverband1.823
Openstaande rechten0
Vorderingen819.963
Schulden0
Voorschotten17.874.277
Garantieverplichtingen146.148
Andere verplichtingen26.792.809
Deelnemingen34.187
Totaal45.956.496
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen04.4174.417
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal04.4174.417Nee
Brontabel als csv (477 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband08282
Openstaande rechten000
Vorderingen5358.6179.152
Schulden000
Voorschotten1.30001.300
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen7210721
Deelnemingen000
Totaal2.5568.69811.255Nee
Brontabel als csv (537 bytes)