Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 van het Ministerie van VWS - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen66.876
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg131.773
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu727.157
Totaal925.806
Brontabel als csv (207 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen1.89401.894
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg22.11532422.439
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu22.78318122.964
Totaal46.79350447.297Ja
Brontabel als csv (287 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen819171990
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg3243.4993.823
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu6.0141.9497.963
Totaal7.1575.61912.776Nee
Brontabel als csv (292 bytes)