Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 van het Ministerie van LNV - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen2.923
Begrotingsreserves206.660
Vorderingen buiten begrotingsverband437.653
Schulden buiten begrotingsverband69.325
Openstaande rechten0
Vorderingen443.179
Schulden0
Voorschotten2.926.267
Garantieverplichtingen546.559
Andere verplichtingen1.227.499
Deelnemingen0
Totaal5.860.065
Brontabel als csv (372 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen6.00006.000
Deelnemingen000
Totaal6.00006.000Nee
Brontabel als csv (477 bytes)