Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 van het Ministerie van LNV - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
NVWA547.250
Totaal547.250
Brontabel als csv (58 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
NVWA5.58105.581
Totaal5.58105.581Nee
Brontabel als csv (107 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
NVWA7550755
Totaal7550755Nee
Brontabel als csv (99 bytes)