Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van Koninkrijksrelaties - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen89.629
Begrotingsreserves0
Vorderingen buiten begrotingsverband2.076
Schulden buiten begrotingsverband2.611
Openstaande rechten0
Vorderingen2.468.115
Schulden0
Voorschotten624.035
Garantieverplichtingen1.877
Andere verplichtingen402.944
Deelnemingen0
Totaal3.591.287
Brontabel als csv (372 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten1.11101.111
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen0562562
Deelnemingen000
Totaal1.1115621.673Nee
Brontabel als csv (501 bytes)