Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van Koninkrijksrelaties - Afgerekende voorschotten

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
Afgerekende voorschottenVerantwoord bedrag
Totaal afgerekende voorschotten74.354
Brontabel als csv (83 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
Afgerekende voorschottenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Totaal afgerekende voorschotten000Nee
Brontabel als csv (117 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
Afgerekende voorschottenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Totaal afgerekende voorschotten1.26301.263Nee
Brontabel als csv (125 bytes)