Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Provinciefonds - Uitgaven en ontvangsten

Uitgaven en ontvangsten - Verantwoord bedrag

Uitgaven en ontvangsten - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelVerantwoord bedrag
1. Provinciefonds2.541.945
Totaal2.541.945
Brontabel als csv (72 bytes)

Uitgaven en ontvangsten - Rechtmatigheid

Uitgaven en ontvangsten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Provinciefonds40.843040.843Nee
Totaal40.843040.843Nee
Brontabel als csv (123 bytes)

Uitgaven en ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Uitgaven en ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Provinciefonds000Nee
Totaal000Nee
Brontabel als csv (103 bytes)

*Om recht te doen aan de systematiek dat de uitgaven en de inkomsten van het Provinciefonds over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk zijn is de tolerantiegrens gerelateerd aan alleen de uitgaven.