Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van JenV - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen71
Begrotingsreserves9.132
Vorderingen buiten begrotingsverband70.729
Schulden buiten begrotingsverband996.376
Openstaande rechten8.103
Vorderingen1.513.196
Schulden0
Voorschotten2.987.144
Garantieverplichtingen2.315.569
Andere verplichtingen1.703.055
Deelnemingen0
Totaal9.603.375
Brontabel als csv (372 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen0388388
Deelnemingen000
Totaal0388388Nee
Brontabel als csv (429 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband0616616
Schulden buiten begrotingsverband1.35012.05213.402
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten4832.1752.658
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen3490349
Deelnemingen000
Totaal2.18214.84317.025Nee
Brontabel als csv (549 bytes)