Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van BZK - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Rijksdienst voor identiteitsgegevens167.235
Dienst van de Huurcommissie17.946
FMHaaglanden136.246
Logius239.908
P-Direkt107.939
Rijksvastgoedbedrijf1.331.035
Shared Service Centrum ICT298.515
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk331.937
Totaal2.630.761
Brontabel als csv (313 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Rijksdienst voor identiteitsgegevens3.43649.80553.241
Dienst van de Huurcommissie1090109
FMHaaglanden1.35001.350
Logius17.60563.68981.294
P-Direkt2660266
Rijksvastgoedbedrijf9.06209.062
Shared Service Centrum ICT5.3405.81011.151
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk10.21846510.683
Totaal47.386119.770167.155Ja
Brontabel als csv (480 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Rijksdienst voor identiteitsgegevens25149.87750.129
Dienst van de Huurcommissie000
FMHaaglanden000
Logius000
P-Direkt000
Rijksvastgoedbedrijf000
Shared Service Centrum ICT1.5098892.398
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk000
Totaal1.76150.76652.527Nee
Brontabel als csv (454 bytes)