Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van JenV - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen73
Begrotingsreserves53.725
Vorderingen buiten begrotingsverband52.013
Schulden buiten begrotingsverband912.173
Openstaande rechten11.864
Vorderingen1.450.924
Schulden0
Voorschotten2.867.477
Garantieverplichtingen2.363.455
Andere verplichtingen1.370.798
Deelnemingen0
Totaal9.082.502
Brontabel als csv (372 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband17017
Schulden buiten begrotingsverband1.06710.66411.731
Openstaande rechten4060406
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten4850485
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen8611.2142.075
Deelnemingen000
Totaal2.83511.87814.713Nee
Brontabel als csv (549 bytes)