Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van JenV - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag*

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Centraal Justitieel Incassobureau145.947
Dienst Justitiële Inrichtingen2.479.793
Immigratie en Naturalisatiedienst495.922
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening42.432
Nederlands Forensisch Instituut87.391
Totaal3.251.485

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (292 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid*

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Centraal Justitieel Incassobureau3.536853.621
Dienst Justitiële Inrichtingen40.82717.75658.583
Immigratie en Naturalisatiedienst15.23442215.656
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening3.565293.593
Nederlands Forensisch Instituut4.9891.0936.082
Totaal68.15119.38487.535Ja

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (402 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid*

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Centraal Justitieel Incassobureau000
Dienst Justitiële Inrichtingen1.33612.66514.001
Immigratie en Naturalisatiedienst1.1413.8364.976
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening39133424
Nederlands Forensisch Instituut59907966
Totaal2.92817.44020.368Nee

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (397 bytes)