Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van Financiën - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen74.607
Interne Begrotingsreserves Financien489.426
Vorderingen buiten begrotingsverband4.851
Schulden buiten begrotingsverband280.280
Openstaande rechten27.787.713
Vorderingen4.040.407
Schulden0
Voorschotten305.339
Garantieverplichtingen166.317.138
Andere verplichtingen3.061.556
Deelnemingen38.333.575
Totaal240.694.892
Brontabel als csv (388 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Interne Begrotingsreserves Financien000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (412 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen1490149
Interne Begrotingsreserves Financien000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband02727
Openstaande rechten7.89523.40031.295
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal8.04423.42731.471Nee
Brontabel als csv (446 bytes)