Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Deltafonds - Uitgaven + ontvangsten

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelVerantwoord bedrag
1 . Investeren in waterveiligheid714.352
2 . Investeren in Zoetwatervoorziening13.327
3 . Beheer, onderhoud en vervanging194.722
4 . Experimenteren cf art. III Deltawet20.920
5 . Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven316.039
6 . Bijdragen andere begrotingen van het Rijk877.365
7 . Investeren in Waterkwaliteit28.860
Voordelig eindsaldo vorig jaar29.937
Totaal2.195.522
Brontabel als csv (427 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1 . Investeren in waterveiligheid03434Nee
2 . Investeren in Zoetwatervoorziening02121Nee
3 . Beheer, onderhoud en vervanging64165Nee
4 . Experimenteren cf art. III Deltawet033Nee
5 . Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven000Nee
6 . Bijdragen andere begrotingen van het Rijk000Nee
7 . Investeren in Waterkwaliteit0119119Nee
Voordelig eindsaldo vorig jaar000Nee
Totaal64177241Nee
Brontabel als csv (493 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1 . Investeren in waterveiligheid01212Nee
2 . Investeren in Zoetwatervoorziening077Nee
3 . Beheer, onderhoud en vervanging000Nee
4 . Experimenteren cf art. III Deltawet011Nee
5 . Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven000Nee
6 . Bijdragen andere begrotingen van het Rijk000Nee
7 . Investeren in Waterkwaliteit08686Nee
Voordelig eindsaldo vorig jaar000Nee
Totaal0107107Nee
Brontabel als csv (486 bytes)