Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van JenV - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Liquide middelen97
Begrotingsreserves102841
Vorderingen buiten begrotingsverband39442
Schulden buiten begrotingsverband670595
Openstaande rechten25418
Extra-comptabele vorderingen1371817
Extra-comptabele schulden0
Voorschotten2127006
Garantieverplichtingen2359139
Andere verplichtingen1342638
Deelnemingen0
Totaal beoordeeld8038993
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband374703747
Schulden buiten begrotingsverband33066033066
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen350003500
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld40313040313Nee
Brontabel als csv (468 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband236372400747644
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten0904904
Garantieverplichtingen272754
Andere verplichtingen049914991
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld236642992953593Nee
Brontabel als csv (477 bytes)