Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van Financiën - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoorde bedragen

Saldibalans - Verantwoorde bedragen Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Liquide middelen86312
Interne Begrotingsreserves Financiën431770
Vorderingen buiten begrotingsverband4254
Schulden buiten begrotingsverband288015
Openstaande rechten23377060
Extra-comptabele vorderingen3930949
Extra-comptabele schulden0
Voorschotten288839
Garantieverplichtingen164747811
Andere verplichtingen3635402
Deelnemingen39446168
Totaal beoordeeld236236580
Brontabel als csv (418 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Interne Begrotingsreserves Financiën000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld000Nee
Brontabel als csv (459 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen051485148
Interne Begrotingsreserves Financiën000
Vorderingen buiten begrotingsverband022492249
Schulden buiten begrotingsverband073977397
Openstaande rechten243582435848716
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten012621262
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen241468614710
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld243825510079482Nee
Brontabel als csv (516 bytes)