Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van Defensie - Afgerekende voorschotten

Afgerekende voorschotten - Verantwoorde bedragen Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Totaal afgerekende voorschotten1968020
Brontabel als csv (69 bytes)
Afgerekende voorschotten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Totaal afgerekende voorschotten03430334303Nee
Brontabel als csv (110 bytes)
Afgerekende voorschotten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Totaal afgerekende voorschotten000Nee
Brontabel als csv (102 bytes)