Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het BES-Fonds - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Vorderingen buiten begrotingsverband0
Schulden buiten begrotingsverband0
Openstaande rechten0
Extra-comptabele vorderingen0
Extra-comptabele schulden0
Voorschotten41171
Garantieverplichtingen0
Andere verplichtingen1140
Deelnemingen0
Totaal beoordeeld42311
Brontabel als csv (324 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld000Nee
Brontabel als csv (412 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten6411091173
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen03535
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld6411431207Nee
Brontabel als csv (428 bytes)