Beantwoording Kamervragen over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2015

We splitsen beleidsmatige slotwetmutaties uit, gaan in op het verantwoording afleggen over de Europese subsidies, ook van andere landen.