Erratum bij het rapport Staat van de rijksverantwoording 2013

Brief aan de Tweede Kamer met als bijlage een erratumpagina bij ons rapport Rijksbrede resultaten en thema’s verantwoordingsonderzoek 2013; Staat van de rijksverantwoording 2013, dat wij op 21 mei hebben gepubliceerd.