Verslaggevingsvoorschriften

De presentatie van de informatie in het jaarverslag moet voldoen aan de verslaggevingsvoorschriften zoals die zijn opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften.