Specifieke uitkering

Uitkering van de rijksoverheid aan een mede overheid ten behoeve van het uitvoeren van bepaalde activiteiten of het realiseren van een specifiek doel.