Single information single audit (sisa)

‘Single information’ houdt in dat de reguliere jaarlijkse financiële verant­woording aan het lokale bestuur ook wordt gebruikt voor de verantwoording over specifieke uitkeringen.

Hierdoor hoeven provincies en gemeenten zich niet over elke specifieke uitkering te verantwoorden met een afzonderlijke verantwoording. Zij kunnen volstaan met hun reguliere jaarverslagen, met daarin een bijlage met de meest nood­zakelijke informatie per specifieke uitkering. ‘Single audit’ betekent dat de controle over de specifieke uitkeringen onderdeel uitmaakt van de controle van de jaarlijkse financiële verant­woording. Hierdoor hoeft de accountant geen afzonderlijke accountants­verklaring meer af te geven voor elke specifieke uitkering.