Review

Voor haar oordelen over het jaarverslag maakt de Algemene Rekenkamer zo veel mogelijk gebruik van de werkzaamheden van de departementale auditdienst (DAD) of de Auditdienst Rijk (ADR).

Om te bepalen of de Algemene Rekenkamer de bevindingen van de ADR kan overnemen, beoordeelt zij de controlewerkzaamheden die door de ADR zijn uitgevoerd. Dit wordt ‘review’ genoemd. Hierbij wordt het kwaliteitsbeheersingssysteem van de ADR beoordeeld en per controleobject (jaarverslag) de planning, uitvoering, evaluatie van de bevindingen en de rapportage van de ADR. Een onderdeel daarvan is ook het uitvoeren van reperformances. Daarbij selecteren wij enkele van door de ADR uitgevoerde controles en gaan na of dit goed is uitgevoerd.