Rechtmatigheid

Norm waaraan het financieel beheer, het materieelbeheer en de daartoe bijgehouden administraties, en de financiële informatie in het jaarverslag moeten voldoen.

Voor de financiële informatie houdt dit in dat deze tot stand is gekomen in overeenstemming met de begrotingswetten en met andere van toepassing zijnde wetten en wettelijke regelingen.