Publieke verantwoording

Publieke verantwoording is een onderdeel van de kenmerken van goed openbaar bestuur zoals de Verenigde Naties deze hebben geformuleerd.

De overheid en de daarmee verbonden organen leggen publieke verantwoording af over:

  • de rechtmatigheid van de inning, het beheer en de besteding van publieke middelen,
  • de effectiviteit en efficiency van beleid en de behartiging van publieke taken,
  • de integriteit van de organisatie en haar medewerkers, en
  • het ‘in control’ zijn.

Over publiek geld wordt publieke verantwoording afgelegd. De publieke verantwoording door organisaties in de publieke sector kent verschillende doelgroepen:

  • de Staten-Generaal,
  • de minister,
  • de interne toezichthouder(s),
  • de directe klanten en gebruikers, en
  • ‘de maatschappij’ (onder wie potentiële nieuwe klanten en kritische volgers zoals de media).