Potentieel bezwaargeval

Onvolkomenheden in het financieel beheer en materieelbeheer of fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag die de kwalitatieve of kwantitatieve tolerantiegrenzen van de Algemene Rekenkamer overschrijden en waartegen de Algemene Rekenkamer bezwaar kan maken.

Kwalitatieve tolerantiegrenzen zijn grenzen waarbij niet de omvang (kwantiteit) maar de aard (of het karakter) van een zaak of gebeurtenis doorslaggevend criterium is voor wel of niet rapporteren. Voorbeelden hiervan zijn fouten en onzekerheden in de financiële informatie en/of  tekortkomingen in het beheer waarbij integriteit en/of directe beïnvloeding door de leiding een rol spelen, of wanneer de minister een toezegging niet nakomt.