Managementcontrolsysteem

Het op informatie en formele afspraken gebaseerde instrumentarium dat door managers gebruikt wordt om de activiteiten van een (deel van een) organisatie te sturen en te beheersen.