Lasten

De (op een staat van baten en lasten op te nemen) bedragen die worden beschouwd als kosten die verband houden met de activiteiten in de betreffende periode.