Financiële informatie

Financiële informatie betreft de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van een ministerie in de verantwoordingsstaat en de toelichting daarbij.

Voor zover van toepassing ook:

  • de baten,
  • lasten,
  • kapitaaluitgaven,
  • kapitaalontvangsten en
  • balansposten in de samenvattende verant­woor­dingsstaat van de onder een ministerie vallende baten-lastendiensten en de toelichting daarbij.