Europese aanbestedingsregels

Regels voor het openstellen van overheidsopdrachten voor leveran­ciers uit alle Europese lidstaten. De regels zijn gericht op een transparant aanbestedingsproces op basis van objectieve selectie- en gunnings­criteria.