Deugdelijke/ondeugdelijke weergave

De in het jaarverslag opgenomen informatie dient deugdelijk te zijn weergegeven.

Dit houdt in dat de informatie betrouwbaar, aanvaardbaar en toereikend moet zijn, zodat de Tweede Kamer zich als gebruiker van die informatie een oordeel kan vormen over de uitkomsten.